Search solutions

Uiteindelijk maken mensen het bedrijf en maken de juiste mensen het verschil. Een goede combinatie van professionals maakt het doel niet alleen realiseerbaar, maar ook sneller realiseerbaar. De claim dat ménsen de belangrijkste waarde zijn is bepaald niet opzienbarend, wel het feit dat Ideatect er echt alles aan doet om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Daarin niet slagen voelt als falen – niet als: er valt ons niets te verwijten.

De nadruk van Ideatect ligt op de actieve en persoonlijke werving van passieve kandidaten. Wij beschikken daarmee over een gekwalificeerde kandidatenaanwas op basis van latent geïnteresseerde kandidaten nog voordat de klant zijn of haar vraag formuleert. Werving en selectie is hiermee in onze ogen weliswaar een proces dat een lange voorbereidingstijd kent, maar we kunnen vervolgens daardoor juist wel snel leveren. Toevalstreffers zijn overigens niet uitgesloten (en worden zo zelfs vaker mogelijk) maar zijn niet de basis van het succes.

Ideatect verdiept zich in uw organisatie – de bedrijfscultuur, de gestelde doelen, de reeds aanwezige mensen – om een realistisch beeld van de kandidaat te schetsen. Het bedrijfs-, functie- en competentieprofiel dat daar uit voorkomt dient als basis voor de diverse ondersteunende searchmethoden (netwerk-, internet-, media- en filesearch). Een competentiegericht interview met de kandidaat en een referentie-check waarborgt de uiteindelijke keuze.