Interim recruitment

Binnen Ideatect is er een specialisme waar we een bijzondere band mee hebben, omdat ‘recruitment’ de basis vormt van ons eigen werk. Wij weten wat de kwaliteiten moeten zijn van de man of vrouw die u tijdelijk dit werk uit handen neemt. Daarom kunnen wij u snel aan een ervaren interim recruiter helpen. Een professional die thuis is in uw branche en alle aspecten van het recruitment vak in de vingers heeft. Uw (tijdelijke) capaciteitsproblemen worden zijn of haar problemen.

Met het dynamisch ad hoc wervingsvak dat noodgedwongen alle grillen van de arbeidsmarkt volgt, kiest u niet alleen voor flexibiliteit maar ook voor interim recruiters die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Ze zijn bekend met recruitment systemen, search, interviewtechnieken, alle denkbare wervingskanalen (in zowel oude als nieuwe media) en het schrijven van sterke vacatureteksten. Maar het belangrijkste is dat zij links- of rechtsom onze klanten helpen hun doel te bereiken en snel.

U kunt een interim recruiter via Ideatect inhuren om verschillende redenen:

  • het oplossen van een tijdelijk capaciteitsprobleem
  • het opvangen van een tijdelijke piek in uw vacature aanbod
  • het invullen van moeilijk vervulbare vacatures
  • de tijdelijke vervanging van uw vaste recruiter
  • voor het analyseren van recruitment knelpunten
  • bij het coördineren van recruitment projecten
  • het opzetten van nieuwe recruitment activiteiten
  • het inhuren van specifieke recruitment expertise